Vårstakyrkan

Program

Juli
Vårstakyrkan Sön 10
kl 11
Gudstjänst
Kerstin Macke Eriksson
Centrumkyrkan Sön 17
kl 11
Sommarandakt
Maj Götefelt, Anders Cardell
OBS! Gröndalsvägen 10 Tumba
Vårstakyrkan Sön 24
kl 11
Gudstjänst
Mehmet Durmaz
pastor i Baptistsamfundet i Turkiet
Centrumkyrkan Sön 31
kl 11
Gudstjänst
Pär Götefelt
OBS! Gröndalsvägen 10 Tumba
Augusti
Vårstakyrkan Sön 7
kl 11

Majsan Eriksson
Centrumkyrkan Sön 14
kl 11
Gudstjänst
Pär Götefelt
OBS! Gröndalsvägen 10 Tumba