Barn och ungdom

BARN & UNGDOM 

Scout

I kyrkan bedriver Scoutkåren Gripen verksamhet för barn och ungdom. Scoutkåren är inte i direkt ledning av kyrkan, men flera av ledarna är knutna till församlingen.

Souting vill bl a ge dig – friluftsliv, kamratskap och förståelse för hur andra har det.

Samlingar: Måndagar 18.00-19.30 eller tisdagar i Vårstakyrkan.

Åldrar: Från 8 år och uppåt.

Ledare:

Ann-Mari Olsson 08-530 256 54

Börje Eriksson 08-530 255 91

Ann-Sofie Lindberg 08-530 290 17

Bosse Prim 08-530 250 27

Hans Eriksson 08 - 530 255 91