Om församlingen

Presentation

 

Vårstakyrkan, är en frikyrka med ekumenisk inriktning ansluten till den nya kyrkan Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan 

Grundtanken i baptismen är en medveten upplevelse om tro på Jesus Kristus och att man själv väljer att döpas, som ett steg in i en fortsatt gemenskap i en kyrka. 

I den baptistiska traditionen har det alltid framhållits

  1. Varje människas unika och lika värde
  2. Att varje människa ska ha rätt att
  • ha egna åsikter
  • ge uttryck för dem
  • sprida dem till andra
  1. Att alla människor ska ges frihet att tro det man vill eller välja att inte tro alls.
  2. Att dopet bygger på en personlig tro och övertygelse