KorsbandeT

KorsbandeT   bildades xxxxxxxx av kyrkans organist Ronney Magnusson och består av 5 medlemmer.

En CD har hittills spelats in. Det var 30 augusti 2011 i Vårstakyrkan och den kan du lyssna på här.