Vårstakyrkan

Vilka är vi?

Församlingen i Vårstakyrkan heter Grödinge-Tumba Baptistförsamling och tillhör Equmeniakyrkan, ett frikyrkosamfund som bildades 2011 genom en sammanslagning av de tidigare Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Medlem i församlingen är man välkommen att bli om man har en personlig tro på Jesus och är eller vill bli döpt. Man behöver inte vara medlem för att delta i kyrkans verksamhet, alla är välkomna.

Vad tror vi?

Vi tror att det finns en Gud som är kärleksfull och som älskar oss var och en personligt. Vi tror att Jesus är Guds son, har varit människa och fortfarande lever genom att han uppstått från det döda. Vi tror att det finns en hjälpare som kallas den Heliga Ande och som alltid finns hos oss här och nu.

Historia

Grödinge Baptistförsamling bildades av 19 personer 25 april 1880 i Stora Uringe. 1897 invigdes kapellet Zionsborg i Rosenhill. Byggnaden finns fortfarande kvar men är nu privatägd. Tumba Baptistförsamling bildades 1909 och hade sitt kapell, Betel, i Tumba. När Dalvägen skulle byggas om i Tumba revs det kapell där Tumba Baptistförsamling haft sin verksamhet, och kommunen erbjöd då en ny tomt i Vårsta. 1981 slogs de båda församlingarna samman och antog namnet Grödinge-Tumba Baptistförsamling. Vårstakyrkan invigdes i augusti 1986.

Vad gör vi?

Varje helg erbjuds en samling som till exempel gudstjänst, bön- och lovsångskväll, musikkväll, gemenskapskväll. NyFiket är en öppen verksamhet för att skapa en mötesplats i Vårsta där alla åldrar kan träffas och umgås. Man kan prata, spela spel, ta en fika. Här finns också läxhjälp för skolbarn- och ungdomar. Läs mer under fliken NyFiket. I Vårstakyrkan finns även Scoutkåren Gripen som har scoutgrupper för barn- och unga från 2:a klass och uppåt. Läs mer om scouterna under den fliken.