Vårstakyrkan

Program

September
Vårstakyrkan Sön 10
kl 11
Gudstjänst
Majsan Eriksson predikar

Vårstakyrkan Sön 17
kl 11
Pilgrimsvandring
Ingmarie Åsblom
Vårstakyrkan Sön 17
kl 18
Bön och lovsångskväll

Vårstakyrkan Sön 24
kl 11
Gudstjänst
Leila Piri Hansson predikar
Vårstakyrkan Lör 30
kl 10-14
Städ- och aktivitetsdag
Tag med egen matsäck